برگزاری دومین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان اصفهان
برگزاری دومین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در تاریخ 96/10/20 با حضور دکترمهرعلیزاده استاندار اصفهان ، آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان دومین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان در محل استانداری اصفهان تشکیل شد.دکتر محسن مهرعلیزاده در جلسه ی شورای راهبردی جمعیت استان، اظهارداشت: آمارها نتایج خوبی را در خصوص جمعیت نشان نمی دهند.
استانداراصفهان با بیان اینکه یکی از فرصت های خوب کشورها داشتن نیروی جوان است، افزود: باید با در نظر گرفتن این آمارها و اطلاعات ارائه شده بایستی برای آینده برنامه ریزی درستی صورت گیرد.وی با بیان اینکه در استان جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری کاهش یافته است، افزود: جمعیت روستایی نسبت به دهه ی ۶۰ حدود ۴ برابر کاهش یافته است.استانداراصفهان کمبود آب در روستاها با توجه به مصرف اقتصادی آن را یکی از عوامل مهاجرت برشمرد و افزود: صنعتی شدن استان و جذب نیرو از روستاها نیز از دیگر دلایل مهاجرت بشمار می رود.مهرعلیزاده با بیان اینکه افزایش بیشتر جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی باعث نگرانی خواهد شد، افزود: دستگاه های ذیربط باید در این خصوص بسیار دقیق کار کنند و مشاغل بنحوی در روستاها ایجاد گردد که شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها نباشیم.
محسن مهرعلیزاده ایجاد و توسعه ی صنعت توریسم را در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موثر خواند و اظهارداشت: جمعیت روستایی باید با رونق بخشی اقتصاد روستایی حفظ شود و باید تغییر الگوی کشت و استفاده ی بهینه از آب در بخش کشاورزی روستا مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع