کسب رتبه برتر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در بین سازمان های دولتی استان اصفهان توسط اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
اخبار

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان گزارش می دهد :

 

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان رتبه برتر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در بین سازمان های دولتی استان اصفهان را کسب کرد. در همین راستا آقای مهندس عقدایی معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار اصفهان لوح تقدیری برای آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ارسال نمود :

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع