تشکیل جلسه هماهنگی حوزه های ستادی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
تشکیل جلسه هماهنگی حوزه های ستادی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان جلسه هماهنگی حوزه های ستاد حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با حضور آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و همکاران در این حوزه ستادی برگزار گردید.

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع