برگزاری جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
برگزاری جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با حضور غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ، معاونین اداره کل ، سرپرست اداره حراست ، رییس اداره حقوقی اداره کل و کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان برگزار گردید.

 

 

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع