دیدار مدیرکل بهزیستی استان اصفهان و مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان
دیدار مدیرکل بهزیستی استان اصفهان و مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان خانم دکتر فرشاد مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با حضور در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان دیدار نمود . دراین دیدار در خصوص مسائل مختلف جمعیتی تبادل نظر صورت گرفت .

 

 

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع