کتاب طلاق در ایران 1396
کتاب طلاق در ایران  1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان؛

کتاب "طلاق در ایران 1396" توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور منتشر گردید.

طلاق در ایران برای بازاندیشی مساله ی طلاق به عنوان یک موضوع آماری شناساندن چالش های پاسخ گویی به نیازهای داده یی در سطح ملی و منطقه ای و تبیین چرایی نابسندگی "نسبت طلاق به ازدواج" در تعریف وضعیت طلاق در ایران، توضیح سنجه های مناسب علمی برای نمایش وضعیت طلاق و شاخص های موثر در مقایسه ی این وضعیت در نواحی جغرافیایی، تعریف و تصریح زمان مناسب انتشار آمارها، برپایه ی رویه های پذیرفته جهانی  و ارائه ی آمارهای بازبینی شده ی ازدواج و طلاق 1392 تا 1396 چاپ و منتشر گردیده است.

شایان ذکر است فایل کتاب در پورتال دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت به آدرس www.sabteahval.ir/avej  در دسترس عموم قرار دارد.

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع