معاونین

نام و نام خانوادگی

سمت

مجتبی یکتامنش

معاون آمار و انفورماتیک

محمد ناظمی پور

معاون حقوقی سجلی

غلامرضا مظاهری

معاون اداری مالی و برنامه ریزی

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع