پيام تبريك و قدرداني

 

 

    همکار گرامی جناب آقای حسین ترابی زیارتگاهی

تولد نوه دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

    همکار گرامی سرکار خانم ریحانه امین الرعایا

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

    همکار گرامی سرکار خانم معصومه ایمانیان

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

    همکار گرامی جناب آقای احمدرضا قمرشوشتری

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    همکار گرامی جناب آقای حبیب اله یوسفوند

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    همکار گرامی جناب آقای علی غفرانی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

   همکار گرامی جناب آقای اردشیر طاهری


تولد نوه دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

    همکار گرامی سرکار خانم سهیلا موسوی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

    همکار گرامی سرکار خانم مهشید علوی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

جناب آقای قاسمعلی یزدانی

         کسب مقام قهرمانی میثم یزدانی و زهرا یزدانی را در مسابقات ورزشی تبریک و تهنیت عرض می نمائیم

 

روابط عمومی اداره کل

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    همکاران گرامی سرکار خانم مینا ایرانفر و جناب آقای رضا احمدی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

     جناب آقای عرفان  جهانگیری

                      ( فرزند همکار عزیز جناب  آقای صالح جهانگیری)

پذیرفته‌شدن در آزمون سراسری ورودی دانشگاهها  رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی را که نشانگر تلاش و پشتکار شماست تبریک می گوئیم و امید آن که در راه کسب فضائل اسلامی مؤفق بوده و آینده ساز مفیدی برای کشور عزیزمان باشید.

توفیق روزافزون شما را در عرصه علم و عمل در سایه لطف الهی خواهانیم.


 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

     سرکار خانم شیوا علیرضائی

                      ( فرزند همکار عزیز جناب  آقای محمد علیرضائی)

پذیرفته‌شدن در آزمون سراسری ورودی دانشگاهها رشته ادبیات دانشگاه اصفهان را که نشانگر تلاش و پشتکار شماست تبریک می گوئیم و امید آن که در راه کسب فضائل اسلامی مؤفق بوده و آینده ساز مفیدی برای کشور عزیزمان باشید.

توفیق روزافزون شما را در عرصه علم و عمل در سایه لطف الهی خواهانیم.


 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   همکار گرامی جناب آقای حسین غفرانی

شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را به شما وخانواده گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای ایشان آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      همکار گرامی سرکار خانم فهیمه خدامی

شروع زیبای زندگی مشترک را به شما و همسر گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

      همکار گرامی جناب آقای عبدالحمید نیکبخت

شروع زیبای زندگی مشترک را به شما و همسر گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   همکار گرامی جناب آقای اردشیر طاهری

شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را به شما وخانواده گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای ایشان آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                  مدیر کل محترم جناب آقای تورج حاجی رحیمیان

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

     

 

                  همکار محترم جناب آقای علی غفرانی کجانی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

همکار محترم جناب آقای عبدالامیر اخگر

 انتصاب جنابعالی به سمت ریاست اداره ثبت احوال منطقه دو اصفهان  را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان عزت و سلامت، تداوم حضور و تأثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف عالیه سازمان ثبت احوال را مسئلت می‌نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

          همکار محترم جناب آقای ذبیح اله امینی

 انتصاب جنابعالی به سمت ریاست اداره ثبت احوال خمینی شهر  را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان عزت و سلامت، تداوم حضور و تأثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف عالیه سازمان ثبت احوال را مسئلت می‌نمائیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      همکار گرامی جناب آقای احمدرضا قمر شوشتری

شروع زیبای زندگی مشترک را به شما و همسر گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------


 

                  همکار محترم سرکار خانم فلورا زندی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

هوالخالق

                                                                                                      

 

 

 

جناب آقاي علي افيونيان

فرزند همكار ارجمند سركار خانم پروين حميديان كسب رتبه نخست كشوري در  رشته بتن سبك پرمقاومت در روز ملي بتن توسط تيم بتن دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان را تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.


---------------------------------------------------------------------------------------- 

هوالخالق

 

سركار خانم مريم چرب دست

فرزند همكار ارجمند سركار خانم نرگس حاجي پور (اداره ثبت احوال آران و بيدگل) كسب مقام اول و دريافت حكم قهرماني شما را در مسابقات قهرماني تكواندو بانوان شهرستان آران و بيدگل را تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 
----------------------------------------------------------------------------------------
                  همکار محترم جناب آقای امیر میری

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

                  همکار محترم جناب آقای محسن قاسمی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

                  همکار محترم جناب آقای اکبر احمدی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

                  همکار محترم جناب آقای محمد عباسی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

          همکار محترم سرکار خانم معصومه ایمانیان

 انتصاب جنابعالی به سمت سرپرست اداره ثبت احوال خوانسار  را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان عزت و سلامت، تداوم حضور و تأثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف عالیه سازمان ثبت احوال را مسئلت می‌نمائیم.

------------------------------------------------------------------------------------------

        همکار محترم جناب آقای محمد ناظمی پور

 انتصاب جنابعالی به سمت معاونت حقوقی سجلی اداره‌کل ثبت احوال استان اصفهان را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان عزت و سلامت، تداوم حضور و تأثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف عالیه سازمان ثبت احوال را مسئلت می‌نمائیم.

-----------------------------------------------------------------------------------------

      همکار گرامی جناب آقای سید حسام الدین هاشمی

شروع زیبای زندگی مشترک را به شما و همسر گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

                  همکار محترم سرکار خانم مریم نصری 

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

                   همکار محترم سرکار خانم آمنه حاج هاشم خانی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

-----------------------------------------------------------------------------------------

        همکار محترم جناب آقای حسن مهرعلی

 انتصاب جنابعالی به سمت سرپرست حراست اداره‌کل ثبت احوال استان اصفهان را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان عزت و سلامت، تداوم حضور و تأثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف عالیه سازمان ثبت احوال را مسئلت می‌نمائیم.

-----------------------------------------------------------------------------------------

                      همکار محترم سرکار خانم شعله اکبرپور

 تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

-----------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم فریال جعفری نژاد

فرزند همکار ارجمند جناب آقای علیرضا جعفری نژاد (اداره ثبت احوال منطقه 2)

کسب مقام اول و دریافت حکم قهرمانی شما را در ششمین دوره سوپرلیگ کاراته بانوان کشور جام کوثر در سال 1390  را تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم. 

روابط عمومی اداره کل

-----------------------------------------------------------------------------------------

       همکار محترم سرکار خانم رویا ناطقی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

      سرکار خانم نسرین ناظمی‌پور

                      ( فرزند همکار عزیز جناب  آقای محمد ناظمی‌پور)

پذیرفته‌شدن در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان فرزانگان با معدل 19/96 نشانگر تلاش و پشتکار شماست امید آن که در راه کسب فضائل اسلامی مؤفق بوده و آینده ساز مفیدی برای کشور عزیزمان باشید.

توفیق روزافزون شما را در عرصه علم و عمل در سایه لطف الهی خواهانیم. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

    همکار محترم جناب آقای فرهاد سوری

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

             همکار گرامی سرکارخانم رضوان عامری

شروع زیبای زندگی مشترک را به شما و همسر گرامیتان تبریک می گوئیم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

----------------------------------------------------------------------------------------

                            همکار محترم سرکار خانم ابوالحسنی

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست، روزگاری سراسر سبز و زندگی توأم با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

 

انالله و اناالیه راجعون

 

جناب آقای علیرضا توکلی

 بانهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نمائیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع