پرسش و پاسخ متداول: سجلی
پرسش و پاسخ متداول >سجلی
تغییر نام خانوادگی به چه صورت می باشد؟در صورت تغييرنام مادر از طريق هيأت حل اختلاف، اصلاح نام وي در اسناد سجلي و شناسنامه فرزندانش نياز به طرح مجدد مدر هیات حل اختلاف ثبت احوال چه مباحثی مطرح میگردد؟شرایط انتخاب نام های جدید که در فرهنگ نام و نام گزینی موجود نیست
نحوه درج سيادت در شناسنامه چگونه است؟واجدین شرایط تغییر نام چه کسانی هستند؟چنانچه مشخصات شناسنامه (سجلي)متوفي در دست نباشد آيا ثبت فوت امكان پذير است؟چه كساني مجاز به اعلام واقعه ولادت به اداره ثبت احوال مي باشند؟
گواهي فوت در چه صورتي صادر مي گردد؟
تغییر نام خانوادگی به چه صورت می باشد؟

مطابق قانون هر کس باید دارای نام و نام خانوادگی باشد و اشخاص بالای 18 سال می توانند برای خود نام و نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
در موقع تغییر نام خانوادگی باید حق تقدم با کسی است که در قلمرو داره ثبت احوال محل صدور شناسنامه, نام خانوادگی را برای اولین بار به نام خود ثبت نموده باشد.صاحب حق تقدم یا فرزندان وی می توانند به دیگران اجازه میدهند که از نام و نام خانوادگی آن ها استفاده شود.
چناچه نام و نام خانوادگی آزاد و بلامعارض باشد منعی در انتخاب آن توسط افراد وجود ندارد.


بالا
در صورت تغييرنام مادر از طريق هيأت حل اختلاف، اصلاح نام وي در اسناد سجلي و شناسنامه فرزندانش نياز به طرح مجدد م

در صورت تغييرنام مادر به استناد تصميم صادره از هيات حل اختلاف و اجراي مفاد تصميم در اسناد سجلي ، اصلاح نام مادر در اسناد سجلي و شناسنامه هاي فرزندانش به تبع همان تصميم صورت مي گيرد و نيازي به طرح مجدد موضوع در هيات حل اختلاف نمي باشد.


بالا
در هیات حل اختلاف ثبت احوال چه مباحثی مطرح میگردد؟

به منظور رسیدگی به اشتباهات ماموران ثبت احوال در حین تنظیم اسناد و صدور مدارک هویتی هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی و یکی از کارمندان مطلع در هر اداره ثبت احوال تشکیل میشود .
هدف از تشکیل این هیات رسیدگی به اشتباهاتی است که ماهیت قضایی ندارد و ضرورتی به طرح آن ها در مراجع قضایی نیست.
قانون ثبت احوال علائه بر رسیدگی به اشتباهات ماموران, صلاحیت های دیگری مانند تغییر نام های مغایر با شرع و زشت و زننده – ابطال اسناد موهوم و تکراری و حذف کلمات زائد را به این هیات اعطا نموده است.
تصمیمات هیات حل اختلاف پس از ابلاغ به اشخاص ذینفع ظرف مدت 10 روز پس از آن قابل شکایت در مراجع قضایی , صالحه می باشد.


بالا
شرایط انتخاب نام های جدید که در فرهنگ نام و نام گزینی موجود نیست

1. نام مورد نظر باید دارای معنای مناسب باشد.
2.  نام لاتین و غیر ایرانی نباشد.
3. متقاضی مستندات توجیهی نام درخواستی را به ثبت احوال ارئه دهند.
4. مدارک مورد نیاز برای انجام مراحل نام نوزاد (کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر و درخواست کتبی مقید به ذکر جنس نوزاد و شماره تماس)


بالا
نحوه درج سيادت در شناسنامه چگونه است؟

طبق تبصره 4 ماده 20 قانون ثبت احوال درج سيادت در جلوي نام اشخاصي كه پدر و جدپدري آنان سيد مي باشند الزاميست . ليكن چنانچه اثبات سيادت از طريق اسناد پدر و جدپدري فراهم نباشد با تائيد كتبي مراجع عظام و يا صدور حكم از سوي دادگاه صالحه نيز امكان درج سيادت فراهم مي باشد.


بالا
واجدین شرایط تغییر نام چه کسانی هستند؟

برابر دستورالعمل (1153226)
1. افرادی که دارای نام های قدیمی با فراوانی کم در پنج سال گذشته دارند.
2. کسانی که متقاضی افزودن یا کم کردن بخشی از نام خود هستند مانند محمد امین به محمد و بر عکس.
3.تغییر نام کنیه های مذهبی به شکل اصلی و یا تغییر به نام های مذهبی دیگر.
4.کسانی که که دارای نام هایی هستند که از نظر تلفظ نا مانوس و مستهجن باشند.
5. اسامی کسانیکه موجب هتک حرمت به مقدسات مذهبی باشند.
6. تغییر نام اسامی مشترک بین زن و مرد .
7. اسامی که در فرهنگ قومی و مذهبی منطقه ای نامانوس و مشکل دار باشد.
8. تغییر اسامی کسانی که اسم و فامیل مشابه در خانواده,اهل محل و یا محل کار دارند.
9. تغییر نام به نام های مذهبی.
10. اضافه نمودن و یا انتخاب نام محمد به نام متقضیان


بالا
چنانچه مشخصات شناسنامه (سجلي)متوفي در دست نباشد آيا ثبت فوت امكان پذير است؟

بنابر قانون ثبت احوال بستگان متوفي با ارائه مدارك نسبت به اعلام و ثبت فوت اقدام و مأمور ثبت احوال بجاي هركدام از اطلاعاتي كه در دست نيست در سند فوت خط تيره (يا عبارت نامعلوم) را درج مي نمايد.


بالا
چه كساني مجاز به اعلام واقعه ولادت به اداره ثبت احوال مي باشند؟

بر اساس ماده 16 قانون ثبت احوال : پدر ، جدپدري ، مادر ، قيم ، امين ، صاحب واقعه با 18 سال تمام سن مجاز به اعلام ولادت به مأمور ثبت احوال هستند . چنانچه طفل در مؤسساتي چون بهزيستي نگهداري مي گردد نماينده رسمي آن مؤسسه مكلف به اعلام واقعه مي باشد.


 

بالا
گواهي فوت در چه صورتي صادر مي گردد؟

پس از ثبت فوت متوفي ودر صورت درخواست وراث گواهي فوت صادر مي گردد.


بالا
پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع