تقدير و تشکراز همكاران
 
    همکار گرامی جناب آقای علیرضا رضائی
 

 موفقیت شما برای برگزیده شدن در جشنواره شهید رجایی سال 1400 به عنوان کارمند نمونه و برتر را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند قادر متعال برای شما سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت داریم.

----------------------------------------------------------------------------------------

 
    همکار گرامی سرکار خانم افسانه باسمه چی
 

 موفقیت شما برای برگزیده شدن در جشنواره شهید رجایی سال 1400 به عنوان کارمند نمونه و برتر را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند قادر متعال برای شما سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت داریم.

----------------------------------------------------------------------------------------

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع